Eagle Security

SHRSF EAGLE SECURITY OFRON

  1. Sigurimi i objekteve me roje fizike permanente, verifikim te sinjaleve te alarmit me grup te gatshem, Instalim, montim te Sisteme te Mbrojtjes Pasive (Alarme, CCTV, Akses-Control etj).

  2. Sigurimi fizik i personave (bodygard) te shtetasve Shqipetare dhe te huaj.

 

3.  Sigurim i brendeshem i objekteve me punonjes sherbimi te specializuar vetem per rregjime te brendshme dhe sherbime Operatore.

4. Sherbime recepsioni .

5. Eagle Security Ofron asistencen per konceptimin e Rregulloreve te Brendshme, Rregulloreve per MNZSH, Udhezimet per shuarjen e zjarrit si dhe Plane evakuimi ne raste zjarri apo fatkeqsive te tjera natyrore (te gjitha keto konforme ligjeve te shtetit Shqipetar, konfigurimit te ambienteve si dhe numrit te personelit te subjektit te kontratuar.